حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » اس ام اس » اس ام اس سخن بزرگان و فلسفی مهر 93

اس ام اس سخن بزرگان و فلسفی مهر 93

اس ام اس سخن بزرگان

بهترین اس ام اس های فلسفی پاییز 93

اس ام اس سخن بزرگان و فلسفی مهر 93

جدیدترین و بهترین اس ام اس های سخن بزرگان و پیامک های فلسفی و آموزنده 14 مهر ماه 93 را در این مطلب از سایت برنا برای شما کاربران عزیز قرار داده ایم.امیدواریم بخوانید و حسابی لذت ببرید.با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

برای مشاهده اس ام اس فلسفی به ادامه مطلب بروید…

امروزت را زندگــــی کن . . .
نه دیروز را . . .
نه فردا را . . .
فقط امــــروز را . . .
لحظه های زندگیت را آباد کــن ،
هرگـــز امروزت را به فردا اجاره نــــده !
.

.

.

اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد . . .

.

.

.

شما اجازه نمی دهید افراد عوضی در منزلتان ساکن شوند
پس چرا اجازه می دهید ( افکار عوضی ) ساکن مغزتان شوند . . . ؟

.

اس ام اس فلسفی را در برنا بخوانید

.

شـجاعت متـرادف نتـرسیـدن نیسـت ،
بلکـه شجـاعت بـه معنـای غلبـه بـر تــرس اسـت .
٠•●ஜ نلســــون مانــــــدلا ஜ●•٠

.

.

.

بهترین ترکیبی که هر پدر و مادری می‌ توانند داشته باشند
پدری است که در پشت چهره‌ی قاطع خود ، مهربان باشد
و مادری که در پشت چهره‌ی مهربانش ، قاطع باشد . . .

.

.

.

پرسید : راز موفقیت چیست ؟
گفت: “تصمیم گیری درست “.
پرسید: تصمیم گیری درست از چه ناشی میشود ؟
گفت: ” از تجربه ”
پرسید: تجربه از چه بدست می آید؟
پاسخ داد: ” از تصمیم گیری های غلط !!

.

.

.

اینکه به گذشته خود نگاه کنید اشکالی ندارد
اشکال وقتیست که به آن زل بزنید . . .

.

.

.

گرفتن آزادی از مردمی که نمیخواهند برده بمانند سخت است
اما دادن آزادی به مردمی که میخواهند برده بمانند سخت تر است . . . !
٠•●ஜ مارتین لوتر کینگ ஜ●•٠

.

.

.

خودت باش
نه تندیسی که دیگران می خواهند
وقتی روحت را قالب فکر دیگران می کنی
زیبا می شوی به چشمشان اما قبول کن
تمام مجسمه ها شکستنی هستند ، در کمال زیبایی . . .

.

.

.

اگر بدانید مردم هزاران بار بیشتر
به یک سردرد معمولی خود اهمیت می‌دهند ،
تا به خبر مرگ من و شما ،
دیگر نگران نخواهید شد
که درباره‌ی شما چه فکری می‌کنند !

.

.

.

با کلاس بودن یعنی آنکه بدانید چه بگویید، چه زمانی بگویید و چه زمانی خاتمه اش دهید . . .

.

.

.

قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید
قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید . . .

.

.

.

به دشمنانت هزاران بار فرصت بده تا با تو دوست شوند
اما به دوستانت یک فرصت هم نده که دشمنت شوند
زیرا دوستانت جای عمیق زخمهای دلت را دقیق می دانند . . .

.

اس ام اس آموزنده را در برنا بخوانید

.

هیچگاه فصل اول زندگیتان را به فصل بیستم زندگی کسی مقایسه نکنید . . .

.

.

.

ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ۱۱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ، ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺮﺟﻬﺎﯼ ﺩﻭﻗﻠﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻬﻮﻩ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻮﺹ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
اتومبیل ﯾﮑﯽ ﺍﺯ آنها ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ
و ﻧﻔﺮ بعدی ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﯾﺮ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﻧﻮ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﻮ ﺑﻮﺩن ﮐﻔﺶ ﺗﺎﻭﻝ ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘ ﻭ ﭼﺴﺐ ﺯﺧﻢ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﯿﺪ
ﺍﺳﺎﻧﺴﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﯾﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺳﭙﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻘﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﯾﺪ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ
ﺍﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻭ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ “”ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺳﺖ ”
به امید زیبا و شاد بودن لحظه هاتون ♥

.

.

.

به جای اینکه قصه هایی برای فرزندانمان بگوییم که به خواب بروند
سعی کنیم قصه هایی بگوییم که بیدار شوند . . .

.

.

.

اگر بدانید بسیاری از مردم
هزاران بار بیشتر به یک سردرد معمولی خود اهمیت می دهند تا به خبر مرگ من و شما
دیگر نگران نخواهید شد که درباره شما چه فکری می کنند !
( دیل کارنگی )

.

.

.

ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ اﺯ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
” ﻛﺮﺕ ﻛﻮﺑﺎﻳﻦ ”

.

.

.

طوری بخند . . .
که حتی غم بهت لبخند بزند
طوری بجنگ . . .
که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد ،
طوری عشق بورز . . .
که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود . . .
و طوری خوب زندگی کن . . .
که حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود . . . !

.

.

.
در کتاب خاطرات نلسون ماندلا آمده:فرق من و زندانبانم را میدانی؟زمانی که پنجره کوچک سلولم را باز می کند،او تاریکی و غم را می بیند،و من روشنایی و امید را …نگرش شما زندگی شما را میسازد…

منبع:تک پیامک

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

سئو و بهینه سازی سایت توسط : سئو ارزان
کپی برداری از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است - طراحی شده توسط پارس تمز